بروزرسانی: 9:21:43 1397/04/13 تقویم آموزشی موسسه آموزش عالی راه دانش بابل


تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

انتخاب واحد

 12/06/97   الی  15/06/97  

شروع كلاس

24/06/97  

حذف و اضافه

01/07/97 الی   02/07/97

پایان کلاس

13/10/97

امتحانات

22/10/97   الی 04/11/97

 

*زمان انتخاب واحد دانشجويان

سال ورودي

روز

تاريخ انتخاب واحد

ورودي هاي 94 و ماقبل

دوشنبه

12/06/97

ورودهاي 95

سه شنبه

13/06/97

ورودي هاي 96

چهار شنبه

14/06/97

ثبت نام با تأخير دركليه ورودي ها

پنج شنبه

15/06/97

 

رفتن به بالای صفحه