بروزرسانی: 11:15:38 1402/07/25 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نام : ابوالقاسم
نام خانوادگی : اثنی عشری امیری
تاریخ تولد : 1332
محل تولد : بابل
شغل : عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران
مرتبه علمی: دانشیار 
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی

  اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مازندران  در بهمن 1353

  اخذ مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1365

  اخذ مدرک دکتری تخصصی اقتصاد اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 

 تالیف کتاب

1-     تالیف کتاب « توزیع کالا در اسلام» ، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی، 1364.

2-      تالیف ویژه نامه « پرتوی از اقتصاد ما »، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی، 1362.

3-     تالیف کتاب « مدیریت و عصر دانش» ، انتشارات نور علم همدان، 1386.

4-     گردآوری و ویرایش کتاب« مجموعه مقالات اولین همایش ملی پولی و بانکی دانشگاه مازندران با موضوع صندوق‌های قرض الحسنه»، 1385.

5-     گردآوری و ویرایش کتاب« مجموعه مقالات دومین همایش ملی پولی و بانکی دانشگاه مازندران با موضوع صندوق‌های قرض الحسنه»، 1386.

 

 مقالات

1-     چاپ مقاله :توسعه اقتصاد بین الملل در قران کریم،در کتاب همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر، دانشگاه اصفهان، 1 تا 3 آذر 1385.

2-     سخنرانی و چاپ مقاله : چارچوب و مفاهیم عدالت اقتصادی در اسلام، در کتاب همایش: اسلام و نوسعه اقتصادی ، دانشگاه کرمان، 3 اسفند 1385.

3-     سخنرانی و چاپ مقاله : برآورد ضریب کشش تورم نسبت به سپرده‌های بانکی در ایران در کتاب همایش ملی: پولی و بانکی دانشگاه مازندران، آبان 1385.

4-     سخنرانی و چاپ مقاله: تاثیر انتظارات تورمی بر حجم سپرده قرض الحسنه بانکها در دومین همایش ملی پولی دانشگاه مازندران، بهمن 1386.

5-     چاپ مقاله : بررسی آثار خصوصی سازی در اقتصاد ایران، در همایش: ملی صادرات غیرنفتی دانشگاه تبریز، بهمن 1386.

6-     چاپ و سخنرانی مقاله : برنامه چهارم توسعه و جهانی شدن، در همایش ملی برنامه چهارم توسعه در دانشگاه تربیت مدرس، آذر 1384.

7-     چاپ و سخنرانی مقاله: بررسی روند همگرایی به عدالت اجتماعی در ایران، در همایش اسلام و توسعه اقتصادی در دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1384.

8-     پذیرش چاپ مقاله : آزمون حباب‌های تورمی وست و شیلر ، مجله تخصصی پیک نور اقتصادی. 1388.

9-     چاپ مقاله : the west specification test for inflationary noises in Iranian economic. در همایش بین المللی اقتصاد کاربردی، کاستوریا، یونان. 2009.

10-  چاپ مقاله : بررسی وجود حباب‌های تورمی عقلایی در اقتصادی ایران طی سالهای 1340 تا 1382، در مجله علمی ترویجی سیاستهای اقتصادی، 1388.   

11-   چاپ مقاله: ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با ساتفاده از روش تحلیلی پوشش داده‌ها در مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی در سال 1386

12-  چاپ و سخنرانی مقاله : بررسی تنگناهای اقتصادی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در همایش تخصصی اولویتهای رییس جمهور در 1384

13-   چاپ مقاله : تحلیل ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنعت در استان مازندران در مجله علمی پژوهشی پژوهشای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس در پاییز 1383

14-  چاپ مقاله :  قابلیتهای و گرایشهای صنعتی اقتصاد استان مازندران در مجله علمی و پزوهشی دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385.

15-  چاپ مقاله : رتبه بندی و سطح بندی فعالیتهای صنعتی در مجله تخصصی اقتصاد پیک نور دانشگاه پیام نور

16-  چاپ مقاله : بررسی حساسیت عوامل موثر بر تقاضی مسکن در ایران در فصلنامه علمی ترویجی پزوهشها و سیاستهای اقتصادی ، وزارت اقتصاد ودارایی در سال 1388.

17-   پذیرش چاپ مقاله: برآورد تابع تقاضای پول در سپرده‌های قرض الحسنه بانکهای  ایران، در فصلنامه علمی ترویجی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی.سال هفدهم، شماره 51، 1388.

18-  چاپ مقاله : مدیریت دانش و نقش ان در توسعه واحدهای مالی و پشتیبانی در سومین همایش ملی توسعه دانایی محور در بوشهر 1388.

19-   چاپ مقاله : ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در مجله علمی پژوهشی نامه مفید دانشگاه مفید قم. 1387.

 

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-     راهنمایی پایان نامه دکتری اقتصاد، با عنوان: ارزیابی اثر اقتصادی یارانه بنزین بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، دانشجو: یوسف محنت فر، دانشگاه مازندران، 1386.

2-     مشاوره پایان نامه دکتری اقتصاد، با عنوان: اثر تغییر ساختار تامین مالی بودجه بر رشد اقتصادی ایران، دانشجو: علیرضا پورفرج، دانشگاه مازندران، 1385.

3-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن بر درآمدهای دولت در استان گلستان، دانشجو: باقر حسامی، دانشگاه مازندران.

4-     مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی در ایران،دانشجو: خانعلی رشیدی، دانشگاه مازندران.

5-     مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: کاربرد مدل دوشکافه در اقتصاد ایران، دانشجو: افشین ترابی، دانشگاه مازندران.

6-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی کارایی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران، دانشجو: هادی احمدپور، دانشگاه مازندران

7-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی وجود حباب‌های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران، دانشجو: محمد رضا بابایی ، دانشگاه مازندران.

8-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد سرمایه گذاری در منطقه ازاد کیش،دانشجو: رزیتا جهانبانی، دانشگاه مازندران

9-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی بازار پول در اقتصاد بدون بهره ، دانشجو: خسرو پرویزی نصر، دانشگاه مازندران.

10-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی بر روی متغیرهای کلان کشور، دانشجو: خلیل قدیمی دیزج، دانشگاه مازندران

11-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: شبیه سازی یک الگوی وابستگی در تحلیل توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان، دانشجو: میکاییل عظیمی، دانشگاه مازندران.

12-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی اقتصاد تاخیر در پروژه‌های عمرانی، دانشجو: احمد رحمانی، دانشگاه مازندران

13-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی روند توزیع اعتبارات عمرانی ده سال گذشته استان مازندران، دانشجو: افشین کریمی، دانشگاه مازندران

14-  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین درجه استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دانشجو: نوشین احمدی، دانشگاه مازندران.

15-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تاثیر اقتصادی شرکتهای بیمه، دانشجو: کیمیا کاوه ،دانشگاه مازندران.

16-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، دانشجو: غلامرضا احمدی، دانشگاه علوم و فنون مازندران

17-  راهنمایی ده‌ها پایان نامه کارشناسی ارشد با عناوین متفاوت در دانشگاه‌های دولتی، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی

 

 مسئولیتهای اجرایی

             1-     رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1385 تا 1389.

2-     رییس کمیته اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور از سال 1385 تا کنون.

3-     رییس دانشگاه پیام نور منطقه 9 کشور بین سالهای 1374 تا 1377.

4-     مدیر گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران از سال 1378 الی 1382.

5-     رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از سال 1372 الی 1376.

6-     مدیر مجله اقتصادی پژوهشنامه اقتصادی وزارت علوم اقتصادی و دارایی از سال 1367 الی 1373.

7-     رییس واحد تحقیقات اسلامی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از سال 1361 الی 1364.

8-     عضو شورای تخصصی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور از سال 1385 تاکنون.

9-     عضو شورای تحقیقاتی دفتر مطالعات سازمان بازرگانی استان مازندران در سالهای 1385 و 1386.

10-  رییس کمیته هماهنگی و راه اندازی دوره‌های تحصیلات تکمیلی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال 1387 تا کنون.

11-  رییس کمیته اقتصاد المپیاد دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از سال 1386 تا 1389.

12-  رییش شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1386 تا 1389.

13-  دبیر همایش ملی پولی و بانکی صندوق‌های قرض الحسنه در دانشگاه مازندران در سال 1386.

14-  عضو هیات داوران و تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد دانشگاه مازندران از سال 1386 تاکنون.

15-  عضو هیات تحریریه و تحریریه مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی از سال 1386 تاکنون.

16-  عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی از سال 1386 تاکنون.

17-  عضو هیات رییسه انجمن اقتصاد اسلامی ایران.

18-  دبیر کمیته علمی اولین همایش سالانه آموزش اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور در سال 1386.

19-  عضو کارگروه توزیع طرح تحول اقتصادی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از سال 1387 تاکنون.

20-  عضو کارگروه مشورتی معاونت پولی و بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1388 تاکنون.

21-   رییس شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1385 الی 1389.

22-  عضو هیات تحریریه مجله تخصصی اقتصاد و توسعه دانشگاه پیام نور از سال 1388 تاکنون.

23-  دبیر کمیته اقتصاد دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1388 تاکنون.

24-  سردبیر مجله تخصصی پیک اقتصادی دانشگاه پیام نور از سال 1388 تاکنون.

25-  عضو تحریریه مجله علمی پژوهشی رشد و توسعه پایدار از سال 1389 تاکنون.

26-  مشاور اقتصادی بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال 1389 تاکنون.

27-  عضو هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از سال 1389 تا کنون.

28-  عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت ریاست جمهوری از سال 1390 به مدت شش سال.

نام : محمود                                                                                          
نام خانوادگی : یحیی زاده فر
تاریخ تولد : 8/10/1334
محل تولد : بابل
شغل : عضو هیات علمی
مرتبه علمی: استاد پایه 37
محل اشتغال : دانشگاه مازندران
تاریخ شروع به کار: سال 1363
پست الکترونیکی: m.yahyazadeh@umz.ac.ir

سوابق تحصیلی
 لیسانس- مدیریت مالی- گیلان- ایران1356-1353
 فوق لیسانس -مدیریت بازرگانی- اکلاهما  مرکزی- آمریکا-1359-1357
دکتری -مدیریت - تهران ایران- 1378-1373

مقالات
مقالات فارسی:
- بررسی رابطه علّی بین تورم ، بازده سهام و شاخص قیمت سهام در ایران :یک تحلیل تجربی، فصلنامه علمی پژوهشی-دانشگاه تربیت مدرس، سال 1378
- بررسی رابطه تورم و بازده سهام (تحلیل نظری)، علمی پژوهشی دانشگاه الزهرا، سال1382.
- بررسی رابطه تورم و بازده واقعی سهام در ایران یک تحلیل تجربی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال1382 .
- بررسی تاثیر روشهای تامین مالی(منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانشور رفتار، ویژه مقالات مدیریت 2، تیرماه سال 1383
-بررسی رابطه بین عرضه سهام و سرمایه گذاری خصوصی در ایران،  فصلنامه پزوهشنامه بازرگانی،1383
-امکان سنجی و اولویت بازار بورس اوراق بهادار در استانهای کشور،مجله علوم انسانی دانشگاه سمنان،1384
-بررسی رابطه بین اندازه‌های پرتفوی و ریسک غیر سیستماتیک سهام عادی در ایران، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره  69 و تابستان 1384
- مقایسه‌ی قیمت مورد انتظار با قیمت بازار سهام،  پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ،سال پنجم، شماره نوزدهم، پاییز 1384
- بررسی اثر انتشار حق تقدم بر بازده سود سهام در بازار اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال1384 .
- بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با سایر بازارهای نوظهور : تحلیل تجربی، دانشگاه شیراز،  سال1384.
- اثر روزهای هفته بر بازده سهام در بازارهای توسعه یافته و  نوظهور: یک تحلیل تئوریکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو، پژوهشگر فصلنامه مدیریت، شماره 4، سال 1384
 -بررسی میزان تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)، نامه اقتصادی، شماره 2، سال 1384
- بررسی رابطه بین تغییرات بازده سهام با تغییرات اقلام صورت سود و زیان در شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1380-1375) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکو، مجله علمی و تخصصی، شماره 2، سال 1384
- امکان سنجی بکار گیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران، پیام مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی ، سال پنجم، شماره 17   و18 ، زمستان 84 و بهار 85
- کارکردها و لزوم بکارگیری اختیار معامله در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله دانشکده علوم  انسانی دانشگاه سمنان، 1385
- مقایسه تطبیقی خصوصیات بیوگرافیکی مثلث مدیران،مالکان و کار آفرینان، نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی،تهران، سال 1385
- برآورد خط بازار سهام و تعیین نرخ بازده بدون ریسک در بورس اوراق بهادار تهران، بانک و اقتصاد،شماره 72، مرداد سال 1385
- بررسی تاثیر سپر‌های مالیاتی، اندازه، بتا، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر تغییرات سود هر سهم،  فصلنامه مالیات و توسعه، فصلنامه سازمان امور مالیاتی کشور، پیش شماره سوم، بهار و تابستان 1386
- اندازه گیری کارایی شرکت‌های سرمایه گذاری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها(DEA ) در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، سال هفتم، شماره بیست و پنجم، تابستان 1386
- مدل معادله ساختاری تبیین هماهنگی بین سازمانی میان سازمانهای متولی و مرتبط با اشتغال در استان مازندران، کنفرانس بین المللی مدیریت، سال1386
- بررسی عملکرد و سنجش رضایت مشتری در صندوق قرض الحسنه ولی عصر(عج) بابل، دومین همایش سراسری، سال 1386
- ارایه مدلی بمنظور بررسی موانع کار آفرینی سازمانی در سازمانها و نهاد‌های دولتی، مدیریت در هزاره سوم،
سال 1386
-نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 15 – شماره 15، سال 1387
-الگوی ارزیابی عملکرد سیستم‌های مدیریت دانش، همایش منطقه ای مدیریت، آبانماه سال 1387
-ارزیابی کارایی شرکت برق در ایران با استفاده از روش DEA، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، سال 1388
-مقایسه تئوریکی تجربی رابطه بین واسطه گری مالی و رشد اقتصادی، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-ارائه الگوی سنجش ویژگیهای کار آفرینانه، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-فن آوری اطلاعات و توسعه پایدار، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-ارائه یک نوع شناسی از موانع تبلیغات و راه کار‌های بهبود آن، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
-منابع مشروعیت قدرت در نظام اداری، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
- نوع شناسی مدل‌های سنجش فکری در سازمانها، دومین همایش ملی تحول اداری و توسعه پایدار  استان مازندران، سال 1388
- بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران، نامه مفید، سال پانزدهم ،شماره 72، تیرماه 1388
- بررسی مقایسه ای دوره‌های آموزشی مرتبط با کار آفرینی و ایجاد اشتغال مولد در دانشگاه‌های منتخب دنیا و ارایه الگوی مناسب برای ایران، طرح مصوب تحقیقاتی، مرکز کار آفرینی دانشگاه مازندران، سال 1388
- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سود آوری با ارزش بازار سهام شرکت‌های صنعت خودرو و ساخت قطعات در ایران ، فصلنامه بورس اوراق بهادار،سال دوم شماره 6،تابستان سال 1388
- بررسی رابطه بین نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی،دوره 12، شماره 29، تابستان 1389
- بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت‌های سود آوری با ارزش افزوده بازار سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره: 17 – شماره 59، بهار سال 1389
- ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی"مدیریت اجرایی"، سال دهم شماره 2(پیاپی 40)، نیمه دوم 1389
- رابطه ویژگی‌های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی،سال دوم،شماره هشتم، زمستان 1389
- بررسی رابطه اثر تمایلی با جریانات نقدی و عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی،دوره 12، شماره 30، پاییز و زمستان 1389
- مقایسه مدل‌های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت‌های حسابداری ، دوره سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1390، پیاپی 3/60
- رابطه میان جریان نقدی آزاد، وضعیت سود آوری و میزان سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14 تابستان 90 13سال چهارم
- بررسی وضعیت استفاده از بازاریابی رابطه ای برای ارتباط با مشتری در صنعت هتلداری(مطالعه موردی: هتل پرشین پالاس)، مدیریت بازرگانی، دوره 3، شماره 8، تابستان 1390
- بررسی تاثیر تکانه‌های قیمتی و درآمدی نفت بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم، تابستان 1391
- بررسی نقش خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصاد کلان، نیمه اول سال 1392
- تاثیر افشار اطلاعات بر دامنه شکاف قیمتی پیشنهادی خرید و فروش سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمانی، سال دوم، شماره چهارم،  پائیز و زمستان سال 1389.
- الگوی همجمعی متغیرهای اقتصاد کلان و بازار ایران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 1-47، تیرماه 1390
- رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هفدهم، شماره 41، تیرماه 1389
- بررسی تاثیرحجم معامله بر بازدهی استراتژی‌های شتاب و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران،پژوهش‌های تجربی حسابداری،سال دوم، شماره 6، زمستان 1391
- عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام با رویکرد فازی در بورس اوراق بهادار تهران، دانشور رفتار مدیریت و پیشرفت،سال هیجدهم، شماره 2-47، تیرماه 1390
- بررسی رابطه قیمت پایانی سهام و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 17، بهار 1392
- بررسی تاثیر مدیریت سود بر نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال چارم، شماره 15، پاییز 1391
- بررسی تاثیر گرایش به بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی در دانشگاه مازندران، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال چهارم، شماره هشتم، نیمه دوم 1391
- بررسی نقش خصوصی سازی بر نقدشوندگی سهام بورس اوراق بهادار، پژوهشنامه اقتصاد کلان، سال هشتم، شماره 15،نیمه اول 1392
-جایگاه بیمه در پایداری کسب و کارهای خرد:شواهدی تجربی از کسب و کارهای کوچک ایجاد شده توسط صندوق مهر امام رضا(ع)،پژوهشنامه بیمه،سال بیست و سوم،شماره 1،بهار1392 
-بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران،پژوهش حسابداری،شماره9،تابستان1392
- بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بور س اوراق بهادار تهران،مطالعات حسابداری و حسابرسی،سال سوم،شماره 12،زمستان 1393
-اولویت بندی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان شرکت کاله،مجله تحقیقات بازاریابی نوین ،سال پنجم،شماره اول،بهار1394
-بررسی اثر شوک سیاست پولی بر بورس اوراق بهادار ایران با به کارگیری الگویARDL،دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،خرداد1394  
-شوک سیاست مالی و اثرگذاری آن بر بازار سرمایه آن،دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی،خرداد1394
-بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارهران،تحقیقات مالی،دوره16،شماره1،بهار و تابستان1393 
-تاثیر عوامل داخلی شرکت و عامل اقتصادی تورم بر میزان سودآوری شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،ششمین همایش ملی دانشجویان اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر1394
-اثر تنوع ادراک شده بر عملکرد مالی تیم:نقش تعدیلگر اعتماد سازمانی،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،سال سوم ، شماره4 ، زمستان1393
-شناخت تفاوت‌های هموارسازی سود از طریق تورش رفتاری مدیران،اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد،و توسعه،آبان 1394
-خوش بینی مدیریتی و هموارسازی سود،اولین همایش بین المللی مدیریت،اقتصاد،و توسعه،آبان 1394
-بررسی رابطه بین سودآوری،اندازه و نقدینگی بر ساختار سرمایه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس،همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،دانشگاه مازندران،اردیبهشت 1394
-بررسی تاثیر استقرار نظام حاکمیت شرکتی بر کارآفرینی و توسعه پایدار شرکت ها،همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار،دانشگاه مازندران،اردیبهشت 1394
-تاثیر عوامل داخلی شرکت و عامل اقتصادی تورم بر میزان سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ششمین همیش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر 1394
-شناسایی و دسته بندی موانع صادرات محصولات کشاورزی استان مازندران، ششمین همیش ملی دانشجویی اقتصاد ایران،دانشگاه مازندران،مهر 1394
-بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با حجم معاملات،اولین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری،بهمن 1393
-بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، اهرم مالی و سیاست در شرکت‌های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تیر ماه  1395
-بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته سهام بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، خرداد 1395
-ارزیابی کارایی مالی بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، کنفرانس بین امللی صنایع و مدیریت، خرداد 1395
تحلیل ارتباط بین محرک‌های تولید پیادار با استفاده از دیمتل خاکستری، کنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری، اسفند 1394
-بررسی سود آوری استراتژی سرمایه گذاری مومنتوم در بورس اوراق بهدار تهران، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، تابستان 1389
-اولیت بندی عوامل موثر بر فروش بیمه عمر با استفاده از تکنیک AHPفازی، سومین کنفرانس کارآفرینی و مدیریت کسب و کار‌های دانش بنیان، بهمن 1394
-تبین و بررسی وضعیت b2b تجارت الکترو نیک در شرکت ملی گاز ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 1393
-شناسایی و تبین میزان تاثیر تعهد سازمانی میزان مالیاتی بر وصول درآمد مالیاتی در استان مازندران، اولین کنفرانس بین امللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم، دی 1394
-بررسی رابطه بین رشد بهره وری و بازده سهام در شرکت‌های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مهندسی تصمیم گیری، 1394
-مطالعه توسعه مالی بین املل و نقش آن بر جهانی شدن اقتصاد در کشور ایران با استفاده از داده‌های تابلویی، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، بهار 1395
-دلبستگی مصرف کننده ایرانی به برند در اینستاگرام، محرک‌ها و پیامد ها، چهارمین کنفرانس بین امللی پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شهریور 1395
-بررسی ارتباط بین سودآوری، اندازه و نقدینگی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار، اردیبهشت 1394
بررسی اثر هزینه‌های بازاریابی بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ،حسابداری علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی:اقدام و عمل، شهریور ماه 1395
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، 1395
تاثیر میزان سهام شناور بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی دستاورد‌های نوین پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد،1395
 بررسی رابطه بین فرصت‌های رشد و جریان نقدی آزاد با تغییرات سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی،1395
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نرخ رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی: اقدام و عمل،1395
بررسی رابطه بین بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی با تغییرات سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بور اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، علوم تربیتی و اقتصاد مقاومتی، 1395
بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی  پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شهریور ماه 1395
بررسی عوامل شرکتی موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه ،چهارمین کنفرانس بین المللی  پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شهریور ماه 1395
نقش سیاست گذاری نوآوری در جذب شرکت‌ها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه ومقایسه آن با سایر کشور‌های منتخب، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال هشتم، شماره 2، تابستان 1395

                مقالات لاتین:


1-The influence of agency costs on Dividend policy in an Emerging market: Evidence from the Tehran Stock Exchange, Journal of Iranian Economic Review,winter,2005.
2-Day-of-the week effect on Returns of Tehran Stock Exchange Markets: An Empirical Analysis, Journal of Iranian Economic Review,spring,2006.
3- Day-of-the week effect on Returns of Tehran Stock Exchange Markets: A theoretical Analysis, Quarterly Scientific Journal of Management, Islamic Azad University, Firoozkuh Branch, 2006.
4-Aspect of Internet Advertising in Relation to Cross-Cultural  Issues, Global Business Summit Conference 2009,Global Strategic Management, Inc., USA &  Universiti Teknologyi MARA, 2009.
5- The Comparison of Methods Artificial Neural Network with Linear Regression Using Specific Variables for Prediction Stock Price in Tehran Stock Exchange, International Journal of computer Science and Information,USA,may 2010.
6- The influence of Investor psychology on Regret Aversion, 12th International Business Research Conference, .Dubai, United Arab Emirates, April 2010.
7-The Survey of  Disposition Effect On Fund Flows and Investment Companies Performance in Tehran Stock Exchange, proceedings of the 2010 Annual Meeting of the Academy of Behavioral Finance  and Economics, September 15-17,2010,Chicago,Illinois,U.S.A.
8-A comparison Between  Growth and Value Stocks of Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Iranian Economic Review, volume 15,No. 26, spring 2010
9- Determinants of Investors Financial Behavior in Tehran Stock Exchange, Journal of Applied Economic Letters, volume 18,Numbers 7-9, May-June 2011.
10- A New Method For Stock Price Index Forecasting Using Fuzzy Time Series, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12, 2011
11- Comparative analysis of stocks returns' predictable factors in Tehran Stocks Exchange and New York Stocks Exchange using artificial neural network and linear regression, African journal of Business management, vol. 6(2), January 2012.
12- Profitability of Momentum and Contrarian Strategies Based on Trading Volume in Tehran Stock Exchange: A Comparison of Emerging Market, International journal of Management and business Research, Vol. 1, No. 4, October 2011.
13-Knowledge Creation Processes:A Survey of SMEs In the Iranian Province of Mazandaran,Journal of Global nterepreneurship Research, Winter& Spring , vol.1,No. 1, 2011.E
14-The Investigation of Status Quo Bias Existense in Listed Investment Companies in Tehran Stock Exchange, Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology,Vol. 4(21), November 2012.
15-on the Relationship between Central Bank,s Independence and Inflation Rate in Iran, International Journal og Management and Business Research, Vol. 2, No. 3, Summer 2012.
16-Macroeconomic Variables and Stock Price: New Evidence from Iran, Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 2012.
17- An evaluation of small businesses in Iran, Management Science Letters, No. 2,
2013.
18-Excess Cash Holdings and Future Cumulative Abnormal Returns, World of Sciences Journal, vol. 1(8), 2013
19-The Effect of Financial Development on Human Capital in Iran (1967-2009), International Journal of Management and Humanity Sciences. Vol., 3 (3), 2014
20-Social Capital and Financial Development: New Evidences from Iran (1983-2012), Iran. Econ. Rev. Vol.18, No.1, 2014
21-Sugar Industry Companies Performance Evaluation and Grading, Operating In Tehran Stock Exchange Using Grey Shannon Entropy Technique and Grey Relational Analysis Theory, International Interdisciplinary Research Journal, {Bi-Monthly}, Volume-IV, Sept 2014
22-Theoretical analysis – experimental of Investigate the relationship free cash flow and dividends and financial leverage in the accepted companies in Tehran Stock Exchange, International Journal of Social Sciences and Humanities Research, Vol. 3 No. 7, Special Issue, Jun 2015, pp. 74-85
23- EXAMINING THE PERFORMANCE OF MANAGERIAL OWNERSHIP SYSTEM OF LISTED COMPANIES
IN TEHRAN STOCK EXCHANGE,Internatinal journal of Bioligy,Pharmacy and Allied Sciences,4-5,May2015,
  Investigation of relationship between Ownership Concentration and Auditing Fees in Listed Firms of Tehran
.stock Exchange, International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol.2,No. 8,August, 2015
A Review on the Effect of Corporate Governance on Investor Sentiment in Investment Decisions of Companies
isted on Tehran Stock Exchange, International Journal of Review in Life Sciences,5(6), 2015, 
rioritizing Effective Factors on Kaleh Company Loyalty, NMRJ., 5(1),2015P

 فعالیت آموزشی (تدریس دروس)
 1. اصول حسابداری 2 و 1           (کارشناسی)
 2. مدیریت مالی 2 و 1                 (کارشناسی)
 3. حسابداری شرکت ها                (کارشناسی)
 4. زبان تخصصی 1و2 - 3و4         (کارشناسی)
 5. مدیریت سرمایه گذاری         (کارشناسی ارشد)
 6. سمینار در مدیریت مالی        (کارشناسی ارشد)
 7. تصمیم گیری در مسائل مالی (کارشناسی ارشد)
 8. مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت       (کارشناسی ارشد)
 9. مدیریت مالی، تشکیلاتی و کالبدی در آموزش عالی  (دکتری)
 10. مباحث منتخب در سیاست گذاری علم و فناوری(دکتری)
 11. ارزیابی اقتصادی پروژها(دکتری)
 12. ارزیابی سرمایه گذاری و مدیریت ریسک(دکتری)
علایق پژوهشی
مدیریت سرمایه گذاری -مدیریت مالی-ریسک- ارزیابی اقتصادی پروژها

جایزه علمی
 1. استاد نمونه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در سال 1383
 2. استاد نمونه دانشکده علوم اقتصادی و اداری در سال 1386
 3. استاد نمونه دانشکده علوم اقتصادی و اداری در سال 1389
 4. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1383
 5. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1386
 6. پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران در سال 1390

رفتن به بالای صفحه