معاونت دانشجویی و فرهنگی - دریافت آیین‌نامه‌ها
آیین نامه هایی پرداخت وبازپرداخت وامهای دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم [معاونت دانشجویی و فرهنگی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 12:21:29 1399/12/10
قوانین بازپرداخت بعد از صدور دفترچه اقساط [معاونت دانشجویی و فرهنگی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 11:48:49 1395/10/04
قوانین و اساس نامه صندوق رفاه دانشجویان [معاونت دانشجویی و فرهنگی]

فایل پیوستی: دانلود

تاریخ ارسال: 8:55:49 1395/10/04
رفتن به بالای صفحه