اخبار گروه های آموزشی
تاریخ ارائه مقالات دروس مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستمهای صنعتی [حسابداری و امور بانکی]
تاریخ ارائه مقالات دروس مدیریت زنجیره تامین و طراحی سیستمهای صنعتی زمان ارائه مقالات درس طراحی سیستمهای صنعتی در روز چهارشنبه 95/5/27 ساعت 10 صبح می باشد. زمان ارائه مقالات درس مدیریت زنجیره تامین در روز چهارشنبه 95/5/27 ساعت 12 ظهر می باشد. حضور تمامی دانشجویان دروس الزامی است.
تاریخ ارسال: 0:38:0 1395/07/06
رفتن به بالای صفحه