بروزرسانی: 9:23:51 1402/08/16 ریاست موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

نام:  هومن

نام خانوادگی: شبابی

   

آدرس ایمیل:        Hooman-shababi@rahedanesh.ac.ir

صفحه اصلی استاد:       

تلفن :   01132379892


Tel/Fax: +981132379892

 


  سوابق تحصیلی:

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد 1381

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش مالی دانشگاه مازندران 1384

دکترای مدیریت- سیاستگذاری علم و فناوری از دانشگاه مازندران 1397

 

عنوان پایان نامه دکتری:

 ارائه مدلی برای ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران


 


سوابق شغلی

رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی موسسه 1384 تا 1390

مدیر گروه مجموعه مدیریت (بازرگانی، صنعتی، بیمه، جهانگردی، خدمات هتلداری، امور اداری) موسسه  1385 تا 1393

مدرس زبان انگلیسی موسسه فرهنگی و اموزشی صیانت مشهد 1380 تا 1381

مسئول آموزش موسسه 1390 الی 1397

کارشناس خدمات وام (دوره آموزشی) اداره خدمات وامهای رهنی، بانک ولز فارگو ایالات متحده امریکا 1390

مدیر گروه کارشناسی و  تحصیلات تکمیلی موسسه 1394تا1401

مدیر تحصیلات تکمیلی موسسه 1395تا 1401

 

 

فعالیتهای علمی و پژوهشی

1-مقالات ارائه شده در کنفرانسهای داخلی و بین المللی

1- Yahyazadehfar, M, Gharouie Ahangar, R and H. Shababi, 2009, “Aspect of Internet Advertising in Relation to Cross-Cultural Issues”, 1st Global Business Summit Conference, University Technology MARA (Malaysia) & Global Strategic Management Inc. (USA), pp 28-58.

2- آقاجانی، حسنعلی و  هومن شبابی، 1394، "رابطه میان نوآوری زیستی و عملکرد مالی شرکتها: مروری بر ادبیات اولین کنفرانس بین المللی توسعه و ترویج علوم انسانی با رویکرد کاربردی، 27 اسفند 1394، ساری، مازندران، ایران.

 

2-مقالات منتشر شده در مجلات داخلی و بین المللی

 

الف: مقالات فارسی:

1-  یحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن، راسخی، سعید و میثم شیرخدایی، 1396، "مدل ساختاری-تفسیری سطح‌بندی عوامل اثرگذار بر ارتباط توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران"، سیاست علم و فناوری، 9 (3)، صص 90-77.

2- یحیی زاده فر، محمود، شبابی، هومن و  محسن علیزاده ثانی، 1395، "نقش سیاستگذاری نوآوری در جذب شرکتها به صنایع خلاق: بررسی حوزه خاورمیانه و مقایسه آن با سایر کشورهای منتخب"، سیاست علم و فناوری، 8 (2)، صص 30-17.

3- یحیی زاده فر، محمود، ابونوری، اسماعیل و هومن شبابی، 1384، "بررسی اثر روزهای هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن با سایر بازارهای نوظهور (تحلیل تجربی)"، پیشرفتهای حسابداری، 22 (2)،  صص 195-178.

 

ب: مقالات لاتین:

1- Yahyazadehfar M, Shababi H and S. Hosseini, 2015, "On the Investigation of Relationship between Ownership Concentration and Auditing Fees in listed firms of Tehran Stock Exchange", International Journal of Management, Accounting and Economics, Vol 2(8), pp 891-901.

2- Akbari, A, Rahmani, S, Ahmadi Keshteli, R and H. Shababi, 2014, "Deviation from Optimal Level of Cash Holdings and Cumulative Abnormal Returns", Universal Journal of Accounting and Finance, Vol 2(4), pp 88-96.

3- Yahyazadehfar M, Mostakhdemin Hosseini H, Shababi H and AA. Mehrabi Alamdari, 2012, “On the Relationship between Central Bank’s Independence and inflation rate in Iran”, International Journal of Management and Business Research, Vol 2(3), pp 219-232.

4- Fattahi M, Ravanestan K and H. Shababi, 2012, "TQM practices and their effects on organization performance in Iran Automotive Casting Industrial", Lokavishkar International E-Journal, Vol 1(4), pp 40-49.

5- Aghajani H, Shababi H and M.Fattahi, 2012, "Role of Environmental factors on establishment of small and medium enterprises (SMEs): Case of Mazandaran province of Iran", World Applied Sciences Journal, Vol 19 (1), pp 131-139.

6- Yahyazadehfar M, Zali M and H. Shababi, 2011, "Determinants of investors' financial behavior in Tehran stock exchange", Applied Economics Letters, Vol 18(7), pp 647-654.

7- Yahyazadehfar M, Aghajani H and H. Shababi, 2007, "A comparison between growth and value stocks in Tehran stock exchange", Iranian Economic Review, Vol 14(25), pp 51-65.

8- Yahyazadehfar M, Abounoori E and H. Shababi, 2006, " Days-of- week effect on Tehran stock exchange Returns: An Empirical Analysis Using GARCH model", Iranian Economic Review, Vol 11(16), pp 149-164.

9- Yahyazadehfar M and H. Shababi, 2005, "The Day-of-the-week effect on stock returns of developed and emerging stock exchanges: A Theoretical Analysis", Firouzkouh’s Islamic Azad University Quarterly Scientific Journal of Management (Pajouheshgar), Vol 2(4), pp 1-14.

10- Yahyazadehfar, M. and H. Shababi, 2018, "Qualitative content analysis of factors affecting the relationship of science development, technology development and economic growth", International Journal of Technology, Policy and Management, Vol 18(1), pp.47–72.

 

3- کتب

1- زبان تخصصی برای دانشجویان حسابداری، نبی پور افروزی مهدی، شبابی هومن و مرتضی ملکیان کله بستی، 1394، نشر معین پرداز.

2-  زبان تخصصی برای دانشجویان مدیریت (بازرگانی، صنعتی و دولتی) ، نبی پور افروزی مهدی، هومن شبابی، 1391، نشر کارپی.

 

4- شرکت در کنفرانسها، کارگاههای آموزشی و سمینارهای داخلی و خارجی

1- سمینار اقتصاد مقاومتی، 1393، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل، مازندران، ایران.

 

5- عضویت در کمیته‌ها و گروههای علمی و تخصصی

1- دبیر کانون ترجمه گروه مدیریت انجمن علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (دوران تحصیل کارشناسی) از سال 1379 تا سال 1381.

2- عضو کمیته علمی شرکت علمی و صنعتی مبتکران بازار آسیا از سال 1393 تا کنون.

3- عضو بنیاد نخبگان نیروهای مسلح از سال 1393 تا کنون.

4- عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از سال 1394 تا کنون.

5- داور دو فصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی.

 

6- راهنمایی پایان نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری

 

7- مشاوره پایان نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری

- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی با عنوان بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و وفاداری مصرف کنندگان با توجه به نقش رضایت و اعتماد در شرکت لبنی کاله آمل- دانشجو: سر کار خانم فهیمه عباسی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و داوری جناب آقای دکتر احمد جعفری صمیمی- دفاع شده در تاریخ 20/06/1397، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل.

- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک با عنوان بررسی تأثیر حسابداری مدیریت استراتژیک بر تصمیم گیری مدیران در بانک‌ها (مطالعه موردی: شعب بانک ملی شهرستان بابل)- دانشجو: جناب آقای محمدرضا عباسی رستم به راهنمایی جناب آقای دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری و داوری جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر- دفاع شده در تاریخ 27/06/1397، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل.

- پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک با عنوان تبیین مدلی برای موفقیت اجرای برنامه‌های راهبردی (مورد مطالعه: شهرداری بابل)- دانشجو: جناب آقای کاظم اسماعیل پور گنجی به راهنمایی جناب آقای دکتر محمود یحیی زاده فر و داوری جناب آقای دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری- دفاع شده در تاریخ 27/06/1397، موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل.

 

 

 

8- داوری پایان نامه‌ها و رساله‌های کارشناسی ارشد و دکتری

 

حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه

سیاستگذاری علم و فناوری، سیاستگذاری نوآوری، ارتباط امور مالی با حوزه‌های علم و فناوری، فناوری اطلاعات و مدیریت دانش.

 

تسلط بر زبان

انگلیسی (عالی)، فارسی (زبان مادری).رفتن به بالای صفحه