بروزرسانی: 13:7:51 1396/11/30 ریاست موسسه آموزش عالی راه دانش بابل


نام:  مرتضی

نام خانوادگی: حسینعلی بیگی

Dr. M. Hosseinali Beygi  

آدرس ایمیل:        m.beygi@nit.ac.ir 

صفحه اصلی استاد:       http://civil.nit.ac.ir/ms/m.h.a.beygi/home.aspx

تلفن : 09111119984 ، 01132379892

Cell Phone: +989111119984, 

Tel/Fax: +981132379892

 

 استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران

Assistant Professor of Civil Engineering Faculty - Babol Noshirvani University of Technology, Mazandaran, Iran

  سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی سازه دانشگاه صنعتی شریف (1355

دكتراي مهندسي سازه (پل هاي بتن آرمه) از دانشگاه (ولز- انگلستان (1373

BSc in Structural Engineering Sharif University of Technology, 1976,

PhD in Civil Engineering (Structural Engineering) Wales University, UK 1994

 

عنوان پایان نامه دکتری:

بررسی رفتار و تغییر شکلهای وابسته به زمان در پلهای بتنی پیش تنیده ساخته شده به روش قطعه ای

Thesis Title:

Time – Dependent Behavior of Segmentally Erected Pre-stressed Concrete Bridges

 

 پژوهش و تحقیقات دانشگاهی:

بررسي رفتار پلهاي بتن آرمه، پلهاي پيش تنيده و پلهاي فلزي، بررسي رفتار سازه هاي بتن آرمه، بهسازي سازه ها، طراحي پلها و سازه ها، بررسي خواص مهندسي بتن هاي توانمند (SCC) و سبك سازه اي و كاربرد آنها در ساز ه هاي و پلها، بهسازي سازه ها با استفاده از مواد CFRP, GFRP, FRP، بتن سبک خودمتراکم، خواص مکانیکی استفاده از PET بازیافتی در بتن

Research Interests:

Behavior of Concrete Bridges, Pre-Stressed Bridges, Steel Bridges, Behavior of Concrete Structures, Rehabilitation of Structures, Designing of Bridges and Structures, Investigation Mechanical Properties of Ultra High Performance Concrete, Self-Compacting Concrete, Light Weight Structural Concrete and  their application in Structures and Bridges, Strengthening of Structures with FRP, GFRP and CFRP, Light Weight SCC, Mechanical Properties of Recycled PET in Concrete.

 

 افتخارات کسب شده

انتخاب بعنوان استاد برتر بتن توسط انجمن بتن آمریکا (شاخه ایران) سال 1389

سوابق اجرایی

1- استاديار دانشكده مهندسي عمران- دانشگاه مازندران

2- استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3- مدیر گروه مهندسی عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه مازندران 1358 1360

4-  سرپرست دفتر فني دانشگاه مازندران (1362- 1360

5- معاون عمرانی دانشگا مازندران 1362  - 1365

6- معاون پژوهشی مرکز تحقیقات وزارت راه و ترابری (1374 1373

7- مدير گروه آموزشي مهندسي عمران دانشكده فني بابل (1375- 1374

8- معاون فني و عمراني دانشگاه مازندران ( 1378- 1376

9-  مشاور عمراني دانشگاه مازندران ( 1387 -1378)

10- مشاور معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران (1387- 1379)

11- سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران (1379 به مدت 6 ماه)

12- رئيس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه مازندران (1385 1387)

13- رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (1388-1389)

14-  طراحی 15 پل در استانهای مازندران و گلستان

15- رئیس موسسه آموزش عالی راه دانش بابل (1391 ادامه دارد)

 

1- Assistant Professor of Mazandaran University (1977 - 2008)

2- Assistant Professor of Babol Noshirvani University of Technology (2008 - 2011)

3- Head of Civil Engineering Department - Mazandaran University (1979 - 1980)

4- Head of Technical Office - Mazandaran University (1981 - 1983)

5- Vice Chancellor in attendant of Development of Mazandaran University (1983 - 1986)

6- Vice Chancellor of Research Center of Ministry of Road and Transportation (1995 - 1996)

7- Head of Civil Engineering Department - Mazandaran University (1996 - 1997)

8- Vice Chancellor in attendant of Development of Mazandaran University (1997 - 1999)

9- Advisor of construction Projects of Mazandaran University (1999 – 2008)

10- Advisor of Research Affair - Mazandaran University - (2000 - 2005)

11- Head of Industrial Relations office, Mazandaran University, 2000.

12- Dean of Civil Engineering Department - Mazandaran University (2006 - 2008)

13- Dean of Civil Engineering Department - Babol Noshirvani University of Technology (2009 - 2010)

14- Designing 15 Bridges in Mazandaran and Golestan Province

15- President of Rahedanesh Higher Education Institute (2012 – Continues).

 

عضویت در شوراها و انجمن ها

1- عضو انجمن بتن ایران

2- عضو انجمن زلزله ايران

3- عضو انجمن بتن ACI شاخه ايران

4- عضو انجمن بتن ACI آمريكا

5- عضو انجمن بتن پيش تنيده آمريكا PCI

6- عضو انجمن تونل ايران

1- Member of Iranian concrete Institute

2-  Member of Iranian Earthquake Engineering Association

3- Member of American Concrete Institute (Iran Chapter)

4- Member of American Concrete Institute,

5- Member of Pre-stressed Concrete Institute

6- Member of Iranian Tunneling Association

 

سوابق تدریس

دوره دکترای : سازه های بلند و بتن پیش تنیده

دوره كارشناسي ارشد: سازه هاي بتن پيش تنيده، سازه هاي بتن آرمه پيشرفته، آزمايشگاه سازه

دوره كارشناسي: سازه هاي فولادي 1، سازه هاي فولادي 2، پروژه سازه هاي فولادي، طراحي سازه هاي بتن آرمه 1، طراحي سازه هاي بتن آرمه 2، پروژه سازه هاي بتن آرمه، ترميم سازه ها، سازه هاي بنائي، استاتيك، اصول مهندسي پل، آز تكنولوژي بتن،  

 

Teaching Experience:

Undergraduate Course: Design of Concrete Structures I & II, Design of Steel Structure I & II, Principle of Bridge Engineering,

Postgraduate Course: Advanced Concrete, Pre-stressed Concrete, Bridge Engineering,

PhD Course: High Rise Building

 

راهنمایی یش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه ماندران و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

راهنمایی یش از 30 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه علوم و فنون ماندران

راهنمایی 2 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

راهنمای 5 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی

راهنمایی 2 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

راهنمایی 2 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

راهنمایی 1 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

راهنمایی 1 پایان نامه دوره دکتری عمران سازه دانشگاه ولز انگلستان

مشاور 1 پایان نامه دوره دکترای عمران سازه دانشگاه تهران

راهنمایی 2 پایان نامه دوره دکترای عمران سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

ردیف

نام و نام وخانوادگی

دانشگاه

عنوان پایان نامه

همکاران

وضعیت تحصیلی دانشجوی

1

دکتر سیدباقر حسینیان

Wales University, Cardiff, UK

Shrinkage of concrete stored in natural environments

Professor B. Barr,

Dr. M.H.A. Beygi

فارغ التحصیل

2000

2

دکتر یدالله باطبی

دانشگاه تهران

بررسی تجربی و تحلیلی تقویت خمشی اعضای چوب قدیمی در ساختمان های تاریخی  با GFRP

دکتر یعقوب قلی پور

دکتر ابراهیمی

دکتر حسینعلی بیگی

فارغ التحصیل

1388

3

دکتر ایمان محمدپور نیک بین

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

بررسی عوامل تاثیر گذار در خصوصیات شکست بتن خودتراکم

دکتر حسینعلی بیگی

دکتر محمدتقی کاظمی

دکتر واثقی امیری

فارغ التحصیل

1392

4

دکتر زهرا تبریزیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

تشخیص آسیب در پلهای فولادی با استفاده از الگوریتم های تکاملی

دکتر حسینعلی بیگی

دکتر قدرتی امیری

دکتر واثقی امیری

فارغ التحصیل 1392

5

مهندس ملامحمدی

پردیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

در حال تهیه پروپوزال

دکتر دهستانی

دکتر حسینعلی بیگی

دانشجو فعلی

6

مهندس حیدری

پردیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

در حال تهیه پروپوزال

دکتر نوائی نیا

دکتر حسینعلی بیگی

دانشجو فعلی

7

مهندس مسگریان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

در حال تهبه پروپوزال

دکتر غلامپور

دکتر حسینعلی بیگی

دانشجو فعلی

8

مهندس قریشی طیبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

در حال تهیه پروپوزال

دکتر غلامپور

دکتر حسینعلی بیگی

دانشجو فعلی

 

 

  - کتاب ها:

دیوارهای برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی) :1390 چاپ اول / انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / تالیف : دکتر جواد واثقی امیری، دکتر مرتضی حسینعلی بیگی، مهندس ایمان محمدپور نیک بین

پل های رابرت میلارت : 1388/ انتشارات علم و دانش موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری / ترجمه دکتر مرتضی حسینعلی بیگی، مهندس حمیدرضا ناصر سعید، مهندس احمدرضای موذن

تکنولوژي عالي بتن : 1393 / انتشارات علوم رایانه / تالیف : دکتر مرتضي حسينعلي بيگي - مهندس ابراهيم رحماني - دکتر ايمان محمدپور نيک‌بين

 

  - مقالات نشریه های معتبر:

   - مقالات ژورنالی

1. B. I. G. Barr, J. L. VITEK and A. Beigi. M., Seasonal shrinkage variation in bridge segments, (Journal of Materials and Structures, Vol. 30, March 1997. PP 106 - 111) (Written in English)

2- B. Barr, S. B. Hoseinian, A. Beigi. M., Shrinkage of concrete Stored in natural environments, (Cement & concrete Composites 25 (2003) 19 29) (Written in English)

3- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi. M., and Hossien Zadeh, S.H., Experimental Investigation of Flexural Behaviour of Strengthened Beams Using GFRP and Steel Plates, (International Journal of Engineering Science, Vol. 14, No. 2, PP. 245 256, (2003) (Written in Persian))

4- H. A. Beigi. M., & M. Doostdar, H., and A. Shoormasti, H., Experimental Investigation of Composite Beams with Steel Plate in the Tension Face under Static Loading, (Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol. 2, No. 1, (2003) (Written in Persian))

5-M. H. A. Beigi, M., & Vaswghi. Amiri, J., and Ebrahimnejad. H., Experimental Investigation and Determination of Ultimate shear Strength of R.C. Beams Strengthened with Steel and GFRP Plates, (Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol. 2, No. 2, (2003) (Written in Persian))

6- Rahimi. M, & M. H. A. Beigi. M., and Vaseghi. Amiri. J., Evaluation of Small Circular Opening on Behaviour of Shear and Flexural R.C. Beams Made of Normal and High Strength Concrete, (Journal of Engineering of Mashad University, Vol. 16, No. 1, (2004) (Written in Persian))

7- Moazen. A. R, M.H. A. Beigi. M, Vaseghi. J, Shafigh. P, The Experimental Investigation of effect of steel fiber on compressive and tensile strength, Journal of Concrete Technology, Vol. 1, No 4, September (2005) (Written in Persian)

8-M. H. A. Beigi. M, S. B. Hoseinian, Shafigh. P. The Investigation of Mechanical Properties of Light weight Concrete, (Journal of Engineering of Mashad University, Going to be published, ((Written in Persian))

9- M. H.A. Beigi, J. Vaseghi-Amiri, A. Asghari, A. Mohamadnia-Otaghsara, S. A. Mostafavian, Experimental Investigation and determination of Ultimate Shear and Flexural Strength of Reinforced T Beams Strengthened with CFRP Plates, Journal of Iranian Society of Civil Engineering, Vol.8, No.17, pp 53 63, 2005,, ((Written in Persian))

10- M.H.A. Beigi,  A. Asghari, P. Shafigh, S. Mohamadzadeh, Experimental Consideration of the effect of steel fibers upon mechanical properties, ductility and ultimate shear strength of high strength concrete beams, Journal of Iranian Society of Civil Engineering, Vol.8, No.18, pp 59 67, 2005,, ((Written in Persian))

11- M.H.A. Beigi, Y. Mallah, P. Shafigh, M. Moghimi, Experimental Investigation of Mechanical Properties of Self Compacting Concrete,  Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), Vol 1, No. 5, pp 24 30, 2006, Written in Persian))

12- M.H.A. Beigi, B. Navaynia, M. Eskandari-Nadaf, M. Ranjbar, Experimental Investigation of effect of distance and percentage of vertical and horizontal steel of web on shear behavior of deep beams made of light weight concrete,   Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), Vol 1, No. 6, pp 12 17, 2006, Written in Persian))

13- M.H.A. Beigi, M.T. Kazemi, S. Abasi, R. Ahmadi, Assessment of an old concrete arch bridge in Amol-Iran,  Concrete Technology (ACI- Iran Chapter), (To be published in 2007) ((Written in Persian)).

14- S. Fallahian, M.H.A. Biygi, B. Navaynia, Investigation of flexural behavior of deep beams made of light weight concrete with normal strength, Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol 4,  No.2 (Civil Engineering Issue), pp 25-32, 2006, ((Written in Persian))

15- A.Rezai. Moazen, M.H.A. Beigi, J. Vaseghi-Amiri, The investigation of Effect of Steel Fiber on the shear behavior of self compacting concrete beams with normal and high strengths, Journal of Engineering of Mazandaran University, Vol 4,  No.2 (Civil Engineering Issue), pp 45-58, 2006, ((Written in Persian))

16- M.H.A. Beygi, J. Berenjian, O. Lotfi, A. Sadeghi Nik, I, M. Nikbin, An experimental survey on combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical, rheological, and durability properties of self-compacting concrete, Journal of Materials & Design, Volume 50, September 2013, Pages 10191029.

17- M.H. A. Beygi, M.T. Kazemi, I. M. Nikbin, J. Vaseghi, Amiri, The effect of water to cement ratio on fracture parameters and brittleness of self-compacting concrete, Journal of Materials & Design, Volume 50, September 2013, Pages 267276.

18- A. Al. Asghari, M. H.A. Beygi, B. Navaynia, A. Asghari, Shear behavior of reinforced concrete deep beams reinforced with CFRP and GFRP, Asas Journal, 13th year, Vol 27, Pages (74-85) 2011 ((Written in Persian)).

19- K. Ahangari, M. H. A. Beygi, Y. Rezaei, Applicability of fiber reinforced self-compacting concrete for tunnel lining, Arabian Journal of Geosciences, October 2013, Volume 6, Issue 10, pp 3841-3846.

20-Morteza H.A. Beygi, Mohammad Taghi Kazemi, Iman M. Nikbin, Javad Vaseghi Amiri, Saeed Rabbanifar, Ebrahim Rahmani, The influence of coarse aggregate size and volume on the fracture behavior and brittleness of self-compacting concrete, Cement and Concrete Research 12/2014; 66:75–90..

21-Hamed Allahyari, Mehdi Dehestani, Morteza H.A. Beygi, Bahram Navayi Neya, Ebrahim Rahmani- Mechanical behavior of steel-concrete composite decks with perfobond shear connectors, Steel and Composite Structures 09/2014; 17(3):339-358.

22- I.M. Nikbin, M.H.A. Beygi, M.T. Kazemi, J. Vaseghi Amiri, E. Rahmani, S. Rabbanifar, M. Eslami, A comprehensive investigation into the effect of aging and coarse aggregate size and volume on mechanical properties of self-compacting concrete, Materials and Design 07/2014; 59:199–210.

23- I.M. Nikbin, M. Dehestani, M.H.A. Beygi, M. Rezvani, Effects of cube size and placement direction on compressive strength of self-consolidating concrete, Construction and Building Materials 05/2014; 59:144–150.

24- I. M. Nikbin, M.H.A. Beygi, M. T. Kazemi, J. Vaseghi Amiri, S. Rabbanifar, E. Rahmani, S. Rahimi,  A comprehensive investigation into the effect of water to cement ratio and powder content on mechanical properties of self-compacting concrete, Construction and Building Materials 04/2014; 57:69–80.

25- Morteza Hosseinali Beygi, Mohammad Taghi Kazemi, Javad Vaseghi Amiri, Iman M. Nikbin, Saeed Rabbanifar, Ebrahim Rahman,i  Evaluation of the effect of maximum aggregate size on fracture behavior of self compacting concrete, Construction and Building Materials 03/2014; 55:202–211.

26- Morteza Hosseinali Beygi, Mohammad T. Kazemi, Iman M. Nikbin, Javad Vaseghi Amiri, The effect of aging on the fracture characteristics and ductility of self-compacting concrete, Materials and Design 03/2014; 55(2014):937–948.

27- I. M. Nikbin, M.H.A. Beygi, M. T. Kazemi, J. Vaseghi Amiri, E. Rahmani, S. Rabbanifar, M. Eslami, Effect of coarse aggregate volume on fracture behavior of self compacting concrete, Construction and Building Materials 02/2014; 52:137-145.

28- G. R. Abdollahzadeh, S. Yapang Gharavi, M hosseinali beygi, Analytical and Experimental Investigation of I Beam-to-CFT Column Connections under Monotonic Loading, International Journal of Engineering, Transactions B: Applications 02/2014; 27(2):293-306.

29- Zahra Tabrizian, Gholamreza Ghodrati Amiri, Morteza Hossein Ali Beigy, Charged System Search Algorithm Utilized for Structural Damage Detection, Shock and Vibration 01/2014; 2014:1-13. DOI:10.1155/2014/194753 ·

30-E. Rahmania, M. Dehestania, M.H.A. Beygia, H. Allahyaria, I.M. Nikbin,  On the mechanical properties of concrete containing waste PET particles,  Construction and Building Materials 10/2013; 47:1302-1308.

31-M. Hoseinzadeh, G.D. Najafpour, M.A. Beygi, Effect of Agro-Waste Ash on Mechanical Properties of Epoxy Polymer Concrete, Energy & Environment 09/2013; 4(3):283-288.

32-Morteza H.A. Beygi, Mohammad T. Kazemi, Iman M. Nikbin, Javad. Vaseghi Amiri,The effect of water to cement ratio on fracture parameters and brittleness of self-compacting concrete, Materials and Design 09/2013; 50:267–276.

33-Zahra Tabrizian, Ehsan Afshari, Gholamreza Ghodrati Amiri, Morteza Hosseinali Beygi, Seyed Mohammad Pourhoseini Nejad  A new damage detection method: Big Bang-Big Crunch (BB-BC) algorithm, Shock and Vibration 02/2013; 20(4):633-648. DOI:10.1155/2013/625914 ·

34-M Golestaneh, G Amini, GD Najafpour, MA Beygi. Evaluation of Mechanical Strength of Epoxy Polymer Concrete with Silica Powder as Filler, World Applied Sciences Journal 01/2010; 9(2):216-220

35-A. R. Mansouri, I. Chitsazan, M. H. A. Beygi, The Experimental Examination of the Effect of Compressive Reinforced Steel Reinforcements on the Bending Behavior of Reinforcement Reinforced Concrete Beams, Asian Journal of Applied Sciences 01/2010; 3(1):1-12.

36- Y. B. Motlagh, Y. Gholipour, Gh. Ebrahimi, M. Hosseinali Beygi, Experimental and Analytical Investigations on Flexural Strengthening of Old Wood Members in Historical Buildings with GFRP, Journal of Applied Sciences 11/2008; 8(21):3887.

37-Monireh Sangi, Bahram Navayi neya, Morteza H. Beygi, Influence of Silica Fume on the Long-Term Behavior of Self Compacting Concrete, Journal of Civil and Environmental Engineering, Page 83 – 90, Volume 43, issue 2, summer 2013.

 

  - مقالات کنفرانسی

38- M.H. A. Beigi, M., Seismic Design of Concrete Structures Considering Ductility, (Seminar of Seismic Strengthening of Structures, Mazandaran University, Faculty of Engineering, PP., 2 19, (1999) (Written in Persian)

39- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Fallah. Tafti, M., Determination of Influence of Strain Hardening, Decrease of Stiffness in Height, Percentage of Joint Rigidity on R Factor, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 116 123, (2000) (Written in Persian))

40- Berenjian, J., and H. A. Beigi, M., The Effect of Relative Humidity of Environment on the Time-Dependent Deformations of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 15 22, (2000) (Written in Persian))

41- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Saydi, M., Parametric Evaluation for Providing Optimum Design of Double Layer Grids in Space Frame Structures, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 121 128, (2000) (Written in Persian))

42- Vaseghi. Amiri, J., & H. A. Beigi, M., and Khalili. Jahromi, K., Investigation of Effective Parameters on Lateral Rigidity of Building floor, (5th International Conference in Civil Engineering, Mashad University, PP., 497 504, (2000) (Written in Persian))

43- Berenjian, J., and H. A. Beigi, M., The Effect of Maximum aggregate Size on the Engineering Properties of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, AmirKabir University, PP., 42 49, (2000) (Written in Persian))

44- H. A. Beigi, M., and Berenjian, J., The Influence of Steel Fibre on the Mechanical Properties of High Strength Concrete, (5th International Conference in Civil Engineering, AmirKabir University, PP., 50 58, (2000) (Written in Persian))

45- H. A. Beigi, M., & Berenjian, J., and Ghoshayeshi, A. R., The Effect of Type of Aggregate on Mechanical Properties of High Strength Concrete, (2nd International Conference on Tall Buildings, University of Science and Technology, Tehran, PP., 93 102, (2001) (Written in Persian))

46- H. A. Beigi, M., & Hoseinian, S. B., & Mohammadzadeh, S., and Shafigh, P., The effect of steel fiber, concrete strength and the rebars on the shear behavior of r.c. beams made of high strength concrete, (7th Congress of ACI Iran Chapter, Tehran, (2004) (Written in Persian))

47- Vaseghi, J., H. A. Beigi, M., Parametric evaluation to induce a modified design in double layer grids space frames, (Fifth international conference on space structures, University of Surrey, London, UK, PP., 721 727 (2002) ((Written in English))

48- H. A. Beigi, M., & Vaseghi, J., and Ebrahim Nejad, H., Experimental investigation and determination of ultimate shear strength of reinforced beams which has been strengthened with steel and GFRP plates, (8th international conference on inspection, appraisal, Repairs and maintenance of structures, Singapore, (2003) ((Written in English))

49- Vaseghi, J., & H. A. Beigi, M., and Hossinzadah, S. H., Experimental Investigation of Flexural Behaviour of Strengthened R.C beams using GFRP and steel plates, (8th international conference on inspection, appraisal, Repairs and maintenance of structures, Singapore, (2003)) ((Written in English))

50- H. A. Beigi. M., Barr. B, Hoseinian. S.B, Mohamadzadeh. S, "The Effect of Steel Fiber on Shear Behavior of R.C. Beams Made of High strength Concrete," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 21 ((Written in English))

51- Hoseinian. S.B, H. A. Beigi. M., Choobbasti. A.J, "Investigation of the Effect of Chemical Admixture on the Drying Shrinkage of Concrete," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 3 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 61 ((Written in English))

52- H. A. Beigi. M., Barr. B, Hoseinian. S.B, "The Effect of Steel Fiber and Steel Rebar on the Drying Shrinkage," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 62 ((Written in English))

53- MirzaGoltabar. Roshan. A.R, H. A. Beigi. M., Jalai. S.H, "Seismic Evaluation of Reinforced Concrete Structures with Different Percentage of Eccentricity According to Performance Design," (2nd International Conference on Concrete and Development, April 30 May 2, 2005, Tehran, Iran Page 73 ((Written in Persian))

54- MirzaGoltabar. Roshan. A.R, H. A. Beigi. M., Jalai. S.H, "Seismic Evaluation of Asymmetrical Concrete Building According to Spectrum Capacity," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 97 ((Written in Persian))

55- Ghodrati. Gholamreza, H. A. Beigi. M., Talebolelm. M.A, "Investigation of Dynamic Behaviour of Conventional Highway Bridges in the North Province of Iran," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 91 ((Written in Persian))

56- H. A. Beigi. M., Vaseghi.Amiri. J, Shafigh. P, Molavi. R, "Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams Made of SCC," 2nd National Congress of Civil Engineering, May 10 - May 12, 2005, Tehran University of Science and Technology Iran, Page 104 ((Written in Persian))

57-MirzaGoltabar. A.R, H. A. Beigi. M., Kazemi. M.T, Jalali. S.H.R, "Predict the Performance of Non Symmetric Concrete Structures with Shear Walls," 9th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs and Maintenance of Structures, 19 21 October 2005, Fuzhou, China ((Written in English)) (Going to Present)

58- M.H.A. Beigi, B. Navaynia, R. Pourmand, The effect of steel fiber on shear behavior of reinforced beams made of normal and high strength concrete, 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 99, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

59- S. H. Hashemnejad, A. Sarvghad-Moghadam, A. Mirza. Goltabar-Roshan, M.H.A. Beigi, Seismic evaluation of non-symmetrical steel structures based on response capacity spectra, 1st international congress on seismic retrofitting, book of abstract pp 150, April 2006, Tehran, Iran.

60- S. H. Hashemnejad, A. Sarvghad-Moghadam, A. Mirza. Goltabar-Roshan, M.H.A. Beigi, The investigation of behavior of non symmetrical braced steel structures designed according to response capacity spectra, 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 105, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

61- S. Fallahion, M.H.A. Beigi, B. Navaynia, Experimental investigation of effect of flexural reinforcing bars on ultimate strength of deep beams made of structural light weight concrete and comparing with equation codes of (ACI) and (ABA), 7th international congress of civil engineering, book of abstract pp 186, May 2006, Tarbiat Modares University, Iran.

62- M.H.A. Beygi, M. T. Kazemi, Z. Tabrizian, "Dynamic Analysis of Steel Arch Bridge in Babolsar", Journal of Engineering Organization, Volume 21, 2006)

63- M.H.A. Beygi, B. Navaynia, R. Pourmand, H.R. Ebrahimi, R. Ahmadi \ The Investigation of Shear Behavior of R.C. Beams Made of Self Compacting Concrete With High Strength \ (The First International Conference on Recent Advances in Concrete Technology 19-21 September 2007: Washington DC, USA).

64- M.H.A. Beygi, J. Vaseghi. Amiri, A. Rezai. Moazen, N. Ranjbar. Malidareh, M. Harajpoor \ The Investigation of Effect of Steel Fiber on the Shear Behavior of Self Compacting Concrete Beams With Normal and High Strength \ (33rd Conference on Our World in Concrete & Structures: 25-27 August 2008, Singapore).

65- H. Hassanitabar, M.H.A. Beygi, S. Fallahian, P. Shafigh, N. Ranjbar. Malidareh \ The Experimental Investigation of Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened With Prestressed CFRP Plates \ (5th Intl Specialty Conference on Fibre Reinforced Materials: 28-29 August 2008, Singapore).

66- Alireza M. Goltabar, Hosein Ali Beygi, R. Shamstabar Kami, H. Jalahi \ Seismic Evaluation of a Concrete Structure with Various Percentage of Symetry in Accordance with Performance Based Design \ (The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, 2008, Beijing, China.

67- M. Bagherian, M.H.A. Beygi, N. Roshan, O. Lotfi,  Effect of silica on the mechanical properties and  infrastructure nanosilica Pvzvlanhay compacting concrete reinforced with steel fibers, 7nth National Congress of Civil Engineering, 2013 , Zahedan, Iran.

68- M. Bagherian, M.H.A. Beygi, N. Roshan, O. Lotfi, Evaluation of fracture toughness and fracture energy compacting concrete reinforced with steel fibers and silica Pvzvlanhay nanosilica, 7nth National Congress of Civil Engineering, 2013 , Zahedan, Iran.

69- M.H.A. Beygi, R. Morad, A. R. Azizian, N. Ranjbar,  H. R. H. A. Beygi, Assessment and statically loading of haraz R.C Frame type arch bridge, 36th Conference on OUR WORLD IN CONCRETE & STRUCTURES: 14 - 16 August 2011, Singapore.

70- S. M. Moslemi, Hosseini, M.H.A. Beygi, Design composition of Light-weight high strength concrete,  Fifteenth Conference of Civil students across the country, 2,3,4 September 2014, Urmia University.

71- M.H.A. Beygi, R. Hosseini Tara, E. Jahangiri, A. R. Tabarsa, Mar Identification on cooperative relations in the construction industry (Building under construction, 8th National congress on civil engineering, Babol Nooshirvani University of Technology, Faculty of Civil Engineering, May 7 – 8 2014, Babol – Iran. ((written in Persian))

72- M.H.A. Beygi, R. Hosseini Tara, E. Jahangiri, A. R. Tabarsa, Guideline to Eliminate Problems of Joint Venturing In Construction Industry, 8th National congress on civil engineering, Babol Nooshirvani University of Technology, Faculty of Civil Engineering, May 7 – 8 2014, Babol – Iran. ((written in Persian)

73- M.H.A. Beigi, Method of strengthening steel bridges, 3rd international conference on seismic retrofitting with the focus on bridges, lifeline engineering, and concrete technology, petroshimi cultural complex, Tabriz, Iran, 20th – 22th October 2010.

74- E. Rahmani, M.H.A. Beygi, M. Dehestani, H. Allahyari, Replacement of fine aggregate by Pet with different  proportions and its effects on concrete properties, The first National Conference of the concrete industry, International Centre for Science and Technology and Environmental Sciences 4 and 5 June 2012, Kerman, Iran, ((written in Persian))

75- A. A. Fatemi, M.H.A. Beygi, Gh. R. Ghodrati Amiri, Z. Tabrizian, Survey of static vulnerability steel arch bridge Babolsar, The first national conference on crisis management, earthquake vulnerability of Places  and Lifeline, Iran. 2011 ((written in Persian)).

76- M.H.A. Beygi, B. Navaynia, A. Al Asghari, Evaluation of shear behavior light weight concrete deep beams reinforced with fiber CFRP and GFRP, The first conference on passive defense and resistant structures, Babol Nooshirvani University of Technology, Iran, ((written in Persian)).

77- M. H. A. Beygi, A. Modanloo, Flexural Strengthening and Flexural - shear hollow core slabs of reinforced concrete with fiber CFRP, GFRP and steel plates, The first conference on passive defense and resistant structures, Babol Nooshirvani University of Technology, Iran, ((written in Persian)).

78- H. Alahyari, M.H.A. Beygi, M. Dehestani, E. Rahmani, Behavior of orthotropic deck bridge having perfobond shear connector in light weight concrete having LECA aggregates under transverse central load in positive and negative bending, The first National Conference of the concrete industry, International Centre for Science and Technology and Environmental Sciences 4 and 5 June 2012, Kerman, Iran, ((written in Persian)).

79- M.H.A. Beygi, Determination of percentage of Nano-Silica in self compacting concrete and its effect on physical and mechanical properties of concrete, Twelfth Annual Conference on Concrete and Concrete earthquake Conference and in line with sustainable development principles and technical specifications and performance gains from the reconstruction of Bam, 2010.

80- M. Roohi*, B. Navayineya, M.H.A. Beygi, I.M. Nikbin, and A. Al Asghari, EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FIBER EFFECTS ON STATIC BEHAVIOR OF SHELLS MADE BY SELF CONSOLIDATING CONCRETE, 37th Conference on Our World in Concrete & Structures

29-31 August 2012, Singapore.

طرحهاي پژوهشی

1-  "بررسي خواص مهندسي بتن مقاومت بالا" كارفرما: معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران.

2-"بررسي اثر بزرگترين اندازه دانه در بتن مقاومت بالا" كارفرما: معاونت پژوهشي دانشگاه مازندران.

3- "تهيه شناسنامه فني، ارزيابي و تعيين ظرفيت باربري پلهاي موجود استان" كارفرما: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مازندران.

4- آئین نامه طراحی و ساخت پلهای شاهتیر جعبه ای، کارفرما : (وزارت راه و ترابری)، مجری : دانشگاه مازندران.

 

رفتن به بالای صفحه