پرسش‌های متداول
آيا کليه بانکها نسبت به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج از طريق سامانه اقدام مي نمايند؟
پاسخ 1: خير، صرفاً بانکهاي پذیرفته شده در سامانه قرض الحسنه ازدواج (که دارای منابع سپرده ای قرض الحسنه می باشند).
آيا براي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج، ثبت نام يکي از زوجين کافي است؟
پاسخ 2: خير، زوج و زوجه بايد هر کدام به طور جداگانه ثبت نام نمايند .
آيا براي اخذ تسهيلات ازدواج، داشتن عقدنامه رسمي صادر شده از دفترخانه‌هاي ازدواج الزامي است؟
پاسخ 3: بلی
رفتن به بالای صفحه