بروزرسانی: 10:11:16 1396/03/30 معاونت دانشجویی و فرهنگی
نام : ابوالقاسم
نام خانوادگي : اثنی عشری امیری
تاريخ تولد : 1332
محل تولد : بابل
شغل : عضو هيات علمي دانشگاه پیام نور مازندران
مرتبه علمی: دانشیار 
پست الکترونیکی: 

سوابق تحصیلی

  اخذ مدرک کارشناسی اقتصاد از دانشگاه مازندران  در بهمن 1353

  اخذ مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1365

  اخذ مدرک دکتری تخصصی اقتصاد اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس در سال 1373 

 تالیف کتاب

1-     تالیف کتاب « توزیع کالا در اسلام» ، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی، 1364.

2-      تالیف ویژه نامه « پرتوی از اقتصاد ما »، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهشهای وزارت بازرگانی، 1362.

3-     تالیف کتاب « مدیریت و عصر دانش» ، انتشارات نور علم همدان، 1386.

4-     گردآوری و ویرایش کتاب« مجموعه مقالات اولین همایش ملی پولی و بانکی دانشگاه مازندران با موضوع صندوق های قرض الحسنه»، 1385.

5-     گردآوری و ویرایش کتاب« مجموعه مقالات دومین همایش ملی پولی و بانکی دانشگاه مازندران با موضوع صندوق های قرض الحسنه»، 1386.

 

 مقالات

1-     چاپ مقاله :توسعه اقتصاد بین الملل در قران کریم،در کتاب همایش بین المللی قرآن کریم و مسائل جامعه معاصر، دانشگاه اصفهان، 1 تا 3 آذر 1385.

2-     سخنرانی و چاپ مقاله : چارچوب و مفاهیم عدالت اقتصادی در اسلام، در کتاب همایش: اسلام و نوسعه اقتصادی ، دانشگاه کرمان، 3 اسفند 1385.

3-     سخنرانی و چاپ مقاله : برآورد ضریب کشش تورم نسبت به سپرده های بانکی در ایران در کتاب همایش ملی: پولی و بانکی دانشگاه مازندران، آبان 1385.

4-     سخنرانی و چاپ مقاله: تاثیر انتظارات تورمی بر حجم سپرده قرض الحسنه بانکها در دومین همایش ملی پولی دانشگاه مازندران، بهمن 1386.

5-     چاپ مقاله : بررسی آثار خصوصی سازی در اقتصاد ایران، در همایش: ملی صادرات غیرنفتی دانشگاه تبریز، بهمن 1386.

6-     چاپ و سخنرانی مقاله : برنامه چهارم توسعه و جهانی شدن، در همایش ملی برنامه چهارم توسعه در دانشگاه تربیت مدرس، آذر 1384.

7-     چاپ و سخنرانی مقاله: بررسی روند همگرایی به عدالت اجتماعی در ایران، در همایش اسلام و توسعه اقتصادی در دانشگاه امام صادق(ع)، اسفند 1384.

8-     پذیرش چاپ مقاله : آزمون حباب های تورمی وست و شیلر ، مجله تخصصی پیک نور اقتصادی. 1388.

9-     چاپ مقاله : the west specification test for inflationary noises in Iranian economic. در همایش بین المللی اقتصاد کاربردی، کاستوریا، یونان. 2009.

10-  چاپ مقاله : بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی در اقتصادی ایران طی سالهای 1340 تا 1382، در مجله علمی ترویجی سیاستهای اقتصادی، 1388.   

11-   چاپ مقاله: ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با ساتفاده از روش تحلیلی پوشش داده ها در مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی در سال 1386

12-  چاپ و سخنرانی مقاله : بررسی تنگناهای اقتصادی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در همایش تخصصی اولویتهای رییس جمهور در 1384

13-   چاپ مقاله : تحلیل ساختار صنعتی و مزیت نسبی صنعت در استان مازندران در مجله علمی پژوهشی پژوهشای اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس در پاییز 1383

14-  چاپ مقاله :  قابلیتهای و گرایشهای صنعتی اقتصاد استان مازندران در مجله علمی و پزوهشی دانش و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1385.

15-  چاپ مقاله : رتبه بندی و سطح بندی فعالیتهای صنعتی در مجله تخصصی اقتصاد پیک نور دانشگاه پیام نور

16-  چاپ مقاله : بررسی حساسیت عوامل موثر بر تقاضی مسکن در ایران در فصلنامه علمی ترویجی پزوهشها و سیاستهای اقتصادی ، وزارت اقتصاد ودارایی در سال 1388.

17-   پذیرش چاپ مقاله: برآورد تابع تقاضای پول در سپرده های قرض الحسنه بانکهای  ایران، در فصلنامه علمی ترویجی پژوهشها و سیاستهای اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی.سال هفدهم، شماره 51، 1388.

18-  چاپ مقاله : مدیریت دانش و نقش ان در توسعه واحدهای مالی و پشتیبانی در سومین همایش ملی توسعه دانایی محور در بوشهر 1388.

19-   چاپ مقاله : ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری در مجله علمی پژوهشی نامه مفید دانشگاه مفید قم. 1387.

 

  راهنمایی و مشاوره پایان نامه

1-     راهنمایی پایان نامه دکتری اقتصاد، با عنوان: ارزیابی اثر اقتصادی یارانه بنزین بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران، دانشجو: یوسف محنت فر، دانشگاه مازندران، 1386.

2-     مشاوره پایان نامه دکتری اقتصاد، با عنوان: اثر تغییر ساختار تامین مالی بودجه بر رشد اقتصادی ایران، دانشجو: علیرضا پورفرج، دانشگاه مازندران، 1385.

3-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده برای مالیات شرکتها و تاثیر آن بر درآمدهای دولت در استان گلستان، دانشجو: باقر حسامی، دانشگاه مازندران.

4-     مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی عوامل موثر بر پس انداز ملی در ایران،دانشجو: خانعلی رشیدی، دانشگاه مازندران.

5-     مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: کاربرد مدل دوشکافه در اقتصاد ایران، دانشجو: افشین ترابی، دانشگاه مازندران.

6-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی کارایی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران، دانشجو: هادی احمدپور، دانشگاه مازندران

7-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی وجود حباب های تورمی عقلایی در اقتصاد ایران، دانشجو: محمد رضا بابایی ، دانشگاه مازندران.

8-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: عملکرد سرمایه گذاری در منطقه ازاد کیش،دانشجو: رزیتا جهانبانی، دانشگاه مازندران

9-     راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی بازار پول در اقتصاد بدون بهره ، دانشجو: خسرو پرویزی نصر، دانشگاه مازندران.

10-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی تاثیر عملکرد اقتصادی کمیته امداد امام خمینی بر روی متغیرهای کلان کشور، دانشجو: خلیل قدیمی دیزج، دانشگاه مازندران

11-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: شبیه سازی یک الگوی وابستگی در تحلیل توسعه نیافتگی استان سیستان و بلوچستان، دانشجو: میکاییل عظیمی، دانشگاه مازندران.

12-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: ارزیابی اقتصاد تاخیر در پروژه های عمرانی، دانشجو: احمد رحمانی، دانشگاه مازندران

13-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی روند توزیع اعتبارات عمرانی ده سال گذشته استان مازندران، دانشجو: افشین کریمی، دانشگاه مازندران

14-  مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: بررسی ارتباط بین درجه استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دانشجو: نوشین احمدی، دانشگاه مازندران.

15-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تاثیر اقتصادی شرکتهای بیمه، دانشجو: کیمیا کاوه ،دانشگاه مازندران.

16-  راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: تاثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، دانشجو: غلامرضا احمدی، دانشگاه علوم و فنون مازندران

17-  راهنمایی ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد با عناوین متفاوت در دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی و آزاد اسلامی

 

 مسئولیتهای اجرایی

             1-     رئیس دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1385 تا 1389.

2-     رییس کمیته اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور از سال 1385 تا کنون.

3-     رییس دانشگاه پیام نور منطقه 9 کشور بین سالهای 1374 تا 1377.

4-     مدیر گروه اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران از سال 1378 الی 1382.

5-     رییس دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران از سال 1372 الی 1376.

6-     مدیر مجله اقتصادی پژوهشنامه اقتصادی وزارت علوم اقتصادی و دارایی از سال 1367 الی 1373.

7-     رییس واحد تحقیقات اسلامی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی از سال 1361 الی 1364.

8-     عضو شورای تخصصی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور از سال 1385 تاکنون.

9-     عضو شورای تحقیقاتی دفتر مطالعات سازمان بازرگانی استان مازندران در سالهای 1385 و 1386.

10-  رییس کمیته هماهنگی و راه اندازی دوره های تحصیلات تکمیلی اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از سال 1387 تا کنون.

11-  رییس کمیته اقتصاد المپیاد دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از سال 1386 تا 1389.

12-  رییش شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1386 تا 1389.

13-  دبیر همایش ملی پولی و بانکی صندوق های قرض الحسنه در دانشگاه مازندران در سال 1386.

14-  عضو هیات داوران و تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد دانشگاه مازندران از سال 1386 تاکنون.

15-  عضو هیات تحریریه و تحریریه مجله علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی از سال 1386 تاکنون.

16-  عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی از سال 1386 تاکنون.

17-  عضو هیات رییسه انجمن اقتصاد اسلامی ایران.

18-  دبیر کمیته علمی اولین همایش سالانه آموزش اقتصاد اسلامی دانشگاه پیام نور در سال 1386.

19-  عضو کارگروه توزیع طرح تحول اقتصادی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران از سال 1387 تاکنون.

20-  عضو کارگروه مشورتی معاونت پولی و بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال 1388 تاکنون.

21-   رییس شورای کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان مازندران از سال 1385 الی 1389.

22-  عضو هیات تحریریه مجله تخصصی اقتصاد و توسعه دانشگاه پیام نور از سال 1388 تاکنون.

23-  دبیر کمیته اقتصاد دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی ، وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال 1388 تاکنون.

24-  سردبیر مجله تخصصی پیک اقتصادی دانشگاه پیام نور از سال 1388 تاکنون.

25-  عضو تحریریه مجله علمی پژوهشی رشد و توسعه پایدار از سال 1389 تاکنون.

26-  مشاور اقتصادی بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال 1389 تاکنون.

27-  عضو هیات ممیزه دانشگاه پیام نور از سال 1389 تا کنون.

28-  عضو هیات تجدید نظر شورای رقابت ریاست جمهوری از سال 1390 به مدت شش سال.

رفتن به بالای صفحه