بروزرسانی: 10:56:15 1401/11/23 ترم بندی تحصیلات تکمیلی
 

رشته

گرایش

مدیر گروه

کارشناس رشته

مرتبط

غیر مرتبط

حسابداری

 

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

ورودی قبل از 1400

ورودی قبل از 1400

حسابداری

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

ورودی 1400 به بعد

ورودی 1400 به بعد

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

خانم دکتر عرب

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین‌المللی

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

خانم دکتر عرب

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت کسب و کار

مالی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت مالی

 

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

 

 

 

رفتن به بالای صفحه