بروزرسانی: 9:15:8 1400/01/19 ترم بندی تحصیلات تکمیلی

رشته

گرایش

مدیر گروه

کارشناس رشته

مرتبط

غیر مرتبط

حسابداری

 

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم اقتصادی

اقتصاد اسلامی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

علوم اقتصادی

بانکداری اسلامی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازاریابی

خانم دکتر عرب

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

بازرگانی بین‌المللی

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت بازرگانی

مدیریت استراتژیک

خانم دکتر عرب

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت صنعتی

تولید و عملیات

خانم دکتر طهماسبی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت کسب و کار

مالی

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

مدیریت مالی

 

آقای دکتر شبابی

خانم رنجبر

لینک دانلود

لینک دانلود

 

رفتن به بالای صفحه