بروزرسانی: 10:9:13 1402/08/16 هیأت موسس

اعضای هیئت موسس موسسه آموزش عالی راه دانش بابل 

  1. دکتر ابوالقاسم اثنی عشری
  2. دکتر احمد جعفری صمیمی 
  3. دکتر مرتضی حسینعلی بیگی
  4. علی اکبر شهیری طبرستانی
  5. مهندس مرتضی عسگری نژاد امیری  
  6. دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی
  7. مهندس سید علی اصغر موسوی
  8. دکتر محمد جواد نصیری کاشانی
  9. دکتر محمود یحیی زاده فر


رفتن به بالای صفحه