بروزرسانی: 10:3:26 1402/08/16 هیات امنای موسسه

اعضای هیئت امنای موسسه آموزش عالی راه دانش بابل


1- دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی (رییس هیات امنا)

2- دکتر احمد جعفری صمیمی  

3- دکتر محمود یحیی زاده فر

4- دکتر جواد واثقی امیری

5- دکتر ابوالحسن شاکری

6- دکتر زهرا میلا علمی

7- دکتر جهانبخش رئوف (نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )

8- دکتر ذات ا...زارعی (نماینده استاندار)

رفتن به بالای صفحه