بروزرسانی: 13:0:56 1401/05/18 هیات امنای موسسه

اعضای هیئت امنای موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

1- دکتر احمد جعفری صمیمی

2- دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی

3- دکتر محمود یحیی زاده فر

4- دکتر جواد واثقی امیری

5- دکتر ابوالحسن شاکری

6- دکتر زهرا میلا علمی

7- دکتر جهانبخش رئوف

رفتن به بالای صفحه