2429 جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف عضو محترم هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانش بابل
جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف عضو محترم هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانش بابل

جناب آقای دکتر جهانبخش رئوف

عضو محترم هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانش بابل

 

باسلام،               ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین

            بدینوسیله باعث افتخار و خوشحالی اینجانب و همکاران مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی راه دانش بابل
می‌باشد که جنابعالی براساس حکم شماره 1225140/15 مورخ 12/5/1401 وزیر محترم علوم تحقیقات و آموزش عالی
به عنوان نماینده ایشان در هیأت امنای این مؤسسه منصوب شده اید.

امید است با تجربیات گرانقدر جنابعالی مؤسسه را در سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای هیأت امنا یاری فرمایید.

 

 

 

دکتر احمد جعفری صمیمی

رئیس هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی
غیردولتی غیرانتفاعی  راه دانش بابل
تاریخ انتشار: 12:0:29 1401/06/06
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه