دانشجویان ارشد و دکترای استاد هومن شبابی
ردیف نـــام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه سال ت.. وضعیت تح.. ایمیل وب سایت
1هانیه زیاری کوهیکارشناسی ارشدتبیین تأثیر قابلیتهای فناوری اطلاعات و شتاب سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش تعدیلگر ظرفیت نوآوری (مورد مطالعه: صنعت بانکداری ایران)1397-98دانشجوی فعلیایمیــلوب سایت
2نیکزاد رجبی فومشیکارشناسی ارشدنقش مسؤولیت اجتماعی شرکت در وفاداری مصرف کنندگان شهرداری بابل: نقش تعدیلگر استانداردهای اخلاقی شرکت، رضایتمندی و اعتماد مصرف کنندگان1397-98فارغ التحصیلایمیــلوب سایت
3مهدی اسدی چالیکارشناسی ارشدتأثیر ساختار سازمانی و همسویی استراتژیک بر موفقیت محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت ذغال سنگ مرکزی)1397-98دانشجوی فعلیایمیــلندارد
4محمد رضاییکارشناسی ارشدنقش ارزش درک شده مشتریان از یک برند بر کیفیت رابطه مشتریان با آن برند و وفاداری آنها1397-98دانشجوی فعلیایمیــلندارد
5فروزان حسین نیاکارشناسی ارشدبررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي با سطح بکارگیری برنامه ریزی راهبردی مديران و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي بابل1396-97فارغ التحصیلایمیــلندارد
6فاطمه رضایی دونچالیکارشناسی ارشدبررسی تأثیر تنوع فرهنگی بر پیچیدگی صادرات در کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)1397-98فارغ التحصیلایمیــلندارد
7علی تقی پور آردیکارشناسی ارشدتأثیر پویایی فناورانه بر گرایش به کار آفرینی: نقش تعدیلگر سرمایه اجتماعی1396-97دانشجوی فعلیایمیــلندارد
8عاطفه عباس نژاد خراسانیکارشناسی ارشدتبیین نقش توانایی یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد سازمان (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی)1396-97فارغ التحصیلایمیــلندارد
9سیده فاطمه میر شفیعی لنگریکارشناسی ارشدتأثیر رهبری استراتژیک بر فرهنگ سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ساری1396-97فارغ التحصیلایمیــلندارد
10سوگند گلستانیکارشناسی ارشدرابطه میان بازاریابی سبز استراتژیک و بازاریابی داخلی با مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک ملی استان مازندران)1396-97فارغ التحصیلایمیــلندارد
تعداد دانشجویان ثبت شده : 10
رفتن به بالای صفحه