اطلاعیه

برنامه امتحانات نیمسال دوم95-94 (ارشد)

برنامه امتحانات نیمسال دوم95-94 (ارشد) برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 دانشجویان کارشناسی ارشد مؤسسه راه دانش بابل* جهت شرکت در امتحانات پایان ترم داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.* برای دریافت کارت به سامانه آموزشی مراجعه نمایید.* http://amoz.rahedanesh.ac.ir/samaweb* برای فعال شدن گزینه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان و هرگونه استفاده از خدمات سامانه آموزشی حتما باید ا ...
5/28/2016 1:55:00 PM

برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-94

برنامه امتحانات نیمسال دوم 95-94 برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی – غیر دولتی راه دانش بابل* جهت شرکت در امتحانات پایان ترم داشتن کارت ورود به جلسه * جهت شرکت در امتحانات پایان ترم داشتن کارت ورود به جلسه آزمون الزامی می باشد.* برای دریافت کارت به سامانه آموزشی مراجعه نمایید.* http://amoz.rahedanesh.ac.ir/samaweb* برای فعال شدن گزینه دریافت کارت ورود به ج ...
5/28/2016 1:44:00 PM

آیین نامه نگارش: نکات کلی و مهم در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال

نکات کلی و مهم در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال بنام خدامعاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی راه دانش بابلبرخی نکات کلی و مهم در خصوص نگارش و ویرایش پروپوزال تنها از فرمت موجود در سایت موسسه به آدرس www.rahedanesh.ac.ir استفاده کنید.از تغییر فرمت پروپوزال جدا اجتناب کنید.در نوشتن اسامی راهنما و مشاور از واژه های دکتر،پروفسور،آقا و خانم استفاده نکنید.تکمیل تمامی اطلاعات دانشجویی متقاضی در صفحه اول ضرو ...
5/19/2016 10:50:00 AM

نکات مهم وام صندوق رفاه دانشجویان

4/14/2016 10:08:00 AM

فراخوان عضویت در سومین جشنواره و بازارچه خیریه

4/12/2016 12:50:00 PM
رفتن به بالای صفحه