اطلاعیه

قابل توجه کلیه دانشجویان (برخورداری از بیمه حوادث)

کلیه دانشجویان این مؤسسه از تاریخ 01/07/94 لغایت 31/06/95 دارای بیمه حوادث بوده و اگر چنانچه حادثه ای برای هر یک از دانشجویان اتفاق افتاده باشد می تواند جهت دریافت معرفی نامه به بیمه به همراه فاکتور هزینه شده ظرف 48 ساعت به مسئول صندوق رفاه دانشجویان سرکار خانم باقرزاده مراجعه نمایند.
9/27/2015 10:05:00 AM

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 95-1394)

دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 95-1394) صندوق رفاه برگه محضری شده و فرم تکمیل شده خود را از تاریخ 04/07/94 لغایت 22/07/94 به مسئول صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهند. ضمناً دانشجویانی که ترمهای قبل وام گرفته اند در صورت اینکه متقاضی مجدد وام هستند باید درخواست خود را کتباً اعلام نمایند. مسئول صندوق رفاه دانشجویی
9/27/2015 10:02:00 AM

موسسه آموزش عالی راه دانش بابل در فراخوان شهریور94 عضو هیات علمی می پذیرد.

اعلام نیاز عضو هیات علمی در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی راه دانش بابل فراخوان شهریور941-رشته حسابداری مدرک دکترا2-رشته مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات مدرک دکترا3-رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی مدرک دکترا4-رشته مهندسی عمران گرایش سازه مدرک دکترامتقاضیان میتوانند تا تاریخ 10/07/1394 به سایت جذب هیات علمی وزارت علوم به نشانی http://farakhanjazb.ir مراجعه فرمایند.
9/15/2015 9:35:00 AM

دانشجویان مشروحه به دلیل کامل نبودن اطلاعات ثبت نامی هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند

1- شراره یعقوبی 2- محمد ابراهیم نیا روشن 3- سکینه ربیع تبار دیوکلایی 4- سید رامین صالحی 5- علی پارسا 6- مازیار محمدزاده تهمتن 7- سید رعنا موسوی ولوکلائی
9/12/2015 2:23:00 PM

زمان و مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی و کارشناسی پیوسته

زمان ثبت نام یکشنبه مورخ 22/06/1394مدارک لازم جهت ثبت نام کاردانی / کارشناسی پیوسته1– پرینت تأييد قبولی سنجش .2- رسيدتأييديه تحصيلي ديپلم وپيش دانشگاهي. (بادردست داشتن كپي مدرك ديپلم وپيش دانشگاهي به اداره پست مراجعه شود درصورت نداشتن اصل مدرك؛ كپي گواهي موقت پيش وديپلم به همراه ريزنمرات )3- عكس4*3؛ 6( شش) قطعه * ( پشت نويسي شده باشد : نام نام خانوادگي، شماره شناسنامه، نام پدر)4- دوكپي: ازتمام ...
9/12/2015 12:13:00 PM
رفتن به بالای صفحه