اطلاعیه

شهریه کارشناسی ارشد سال تحصیلی 94-95

5/19/2015 1:36:00 PM

اسامی متقاضیان وام نیمسال اول 94-93

اسامی متقاضیان وام نیمسال اول 94-93(1)اسامی متقاضیان وام نیمسال اول 94-93(2)
1/24/2015 9:12:00 AM

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه (نیمسال دوم 94-1393)

دانشجویان متقاضی وام (نیمسال دوم 94-1393) صندوق رفاه، برگه محضری و فرم تکمیل شده وام خود را از تاریخ 27/10/93 لغایت 18/12/93به مسئول صندوق رفاه دانشجویان سرکار خانم باقرزاده تحویل دهند.ضمناً دانشجویانی که ترمهای قبل وام گرفته اند در صورت اینکه متقاضی مجدد وام هستند باید درخواست خود را کتباً اعلام نمایند.
1/5/2015 10:22:00 AM

قابل توجه کلیه دانشجویان : بیمه حوادث

بسمه تعالیکلیه دانشجویان این مؤسسه از تاریخ 01/07/93 لغایت 31/06/94دارای بیمه حوادث بوده و اگر چنانچه حادثه ای برای هر یک از دانشجویان اتفاق افتاده باشد می تواند جهت دریافت معرفی نامه به بیمه به همراه فاکتور هزینه شده ظرف 48 ساعت به مسئول صندوق رفاه دانشجویان سرکار خانم باقرزاده مراجعه نمایند.
10/30/2014 9:12:00 AM

اطلاعیه وام صندوق رفاه جهت گرفتن وام در نیمسال اول 94-1393

قابل توجه دانشجویان گرامیدانشجویانی که در نیمسال اول 94-1393 متقاضی وام صندوق رفاه می باشند برگه محضری و فرم تکمیل شده خود را از تاریخ 22/06/93 لغایت 30/09/93به مسئول صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهند. در ضمن دانشجویانی که ترمهای قبل وام گرفته اند در صورت اینکه متقاضی مجدد وام هستند باید درخواست خود را اعلام نمایند.
8/31/2014 10:06:00 AM
رفتن به بالای صفحه