اطلاعیه

وام دانشجویی- صندوق رفاه تا تاریخ 19/08/92 تمدید شد (اطلاعیه مهم)

بسمه تعالیوام دانشجویی- صندوق رفاه تمدید شد کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی نیمسال اول 93-92 تا تاریخ 19/08/92مهلت دارند تا فرم درخواست وام را گرفته و تحویل دهند وآنهائیکه ترم گذشته وام گرفته اند باید مجدداً درخواست خود را کتباً اعلام نمایند. جهت دریافت فرم های لازم اینجا را کلیک نمایید
10/30/2013 10:31:00 AM

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 93-1392)

دانشجویان متقاضی وام (نیمسال اول 93-1392) صندوق رفاه برگه محضری شده و فرم تکمیل شده خود را تا تاریخ 29/07/92 به مسئول صندوق رفاه دانشجویان تحویل دهند. ضمناً دانشجویانی که ترمهای قبل وام گرفته اند در صورت اینکه متقاضی مجدد وام هستند باید درخواست خود را کتباً اعلام نمایند. 12/06/1392
9/3/2013 10:09:00 AM

اسامی تایید شده وام صندوق رفاه نیمسال دوم 91-92

جهت مشاهده اسامی کلیک نماییداسامی تایید شده وام صندوق رفاه نیمسال دوم 91-92 (لیست اول)اسامی تایید شده وام صندوق رفاه نیمسال دوم 91-92 (لیست دوم)
7/7/2013 9:05:00 AM

اطلاعیه وام صندوق رفاه متقاضیان وام دانشجویی نیمسال دوم 92-91

کلیه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی نیمسال دوم 92-91 تا تاریخ 12/12/91مهلت دارند تا فرم درخواست وام را گرفته و تحویل دهند وآنهائیکه ترم گذشته وام گرفته اند باید مجدداً درخواست خود را اعلام نمایند.
3/2/2013 9:34:00 AM

اسامی تأیید شده وام نیمسال اول 92-91 مرحله دوم

جهت مشاهده اسامی کلیک نماییداسامی تأیید شده وام نیمسال اول 92-91 مرحله دوم
12/17/2012 9:28:00 AM
رفتن به بالای صفحه